3. Zamówienie usługi
Wykończenie pomieszczeń mokrych - Zamówienie usługi

3. Zamówienie usługi

Zamówienie usługi, to kolejny etap potencjalnej współpracy. Dostarczymy Państwu draft umowy, gdzie ujęte są parametry ustalone z naszym Doradcą. W umowie ustalone są również obowiązki obu stron, terminy realizacji, cena oraz terminy płatności, warunki gwarancji itp. Umowa w jej kluczowych elementach podlega negocjacjom. Po ich zakończeniu dochodzi do podpisania dokumentu przez obie strony.