4. Wykonawstwo
Wykończenie pomieszczeń mokrych - wykonawstwo

4. Wykonawstwo

W ustalonym umową terminie dochodzi do realizacji usługi (wykonawstwa). W tym etapie istotny jest stały kontakt z Klientem, często w procesie wykonania usługi pojawiają się nieprzewidziane okoliczności, które wymagają partnerskiego współdziałania obu stron. Szybkie reagowanie na ujawnione trudności, skutkują płynnym postępem prac i dochowaniem terminu zakończenia remontu.