2. Wykonanie projektu
Wykończenie pomieszczeń mokrych - Wykonanie projektu

2. Wykonanie projektu

Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu. Szkice powstałe podczas obmiarów wykonane przez naszego Doradcę techniczno-handlowego zostaną przerysowane w programie Auto Cad. Klient otrzyma kłady ścian wraz z oznaczeniem dobranych materiałów, które mają zostać zastosowane na konkretnych projektach. Do Projektu dołączamy próbki produktów, aby ostatecznie Klient mógł zaakceptować koncepcję nowej aranżacji. Po akceptacji projektu, przedstawiamy kosztorys usługi.